Home

altDe pijn
De meeste mensen die vandaag de dag in organisaties werken missen de noodzakelijke inspiratie en enthousiasme in hun werk. Ze zijn gefrustreerd en niet echt betrokken bij de doelstellingen van het bedrijf. Er gaat veel energie en verloren aan de verkeerde dingen, de vitaliteit neemt af, de (verborgen) kosten nemen toe. Het management zet alle zeilen bij, maar de veranderingen komen maar langzaam op gang. De initiatieven die worden ontwikkeld blijven vaak hangen in de beginfase en de mensen zijn verandermoe, voorzichtig en reactief.

Het probleem
De oorzaak is in belangrijke mate terug te voeren naar onze stijl van leidinggeven en hoe wij als leiders in de wereld staan en in ons werk. Ook al zeggen we het niet met zoveel woorden, de overtuiging dat we mensen moeten controleren en aansturen is diep geworteld in onze bedrijfscultuur. Hierdoor wordt straffen en belonen nog steeds als een belangrijke management vaardigheid gezien. Door o.a. centraal te budgetteren, de creativiteit weg te organiseren en processen boven mensen te verkiezen zijn medewerkers verworden tot streefcijfers in reactieve processen en vastgelopen organisaties. Dit opzichzelf rechtvaardigt weer de controle en aansturingsmentaliteit, er gebeurt immers weinig en de mensen lijken niet betrokken. We zitten gevangen in een vicieuze cirkel en de regeldruk neemt toe...Het zijn echter de mensen die zelf besluiten hoeveel ze van zichzelf willen geven in hun werk, afhankelijk van hoe ze worden gezien, behandeld en gewaardeerd. Zij zijn de organisatie, zij vormen de cultuur, zij kiezen voor samenwerking, zij voeren de strategie uit, zij doen de marktbewerking en staan de klanten te woord. Zij creëen de winst en continuïteit, iedere dag opnieuw!

De oplossing
De beste en vaak enige manier om door de pijn heen te breken en een duurzame oplossing te realiseren is om eerst de onderliggende fundamentele oorzaken te begrijpen. Alleen dan ben je in staat om de kostbare symtoombestrijding achter je te laten en werkelijk effectieve maatregelen te treffen. Veelal zijn het onze overtuigingen en gewoonten die er voor zorgen dat we niet met "nieuwe ogen" kunnen waarnemen, dat we blijven hangen in het oude en er maar weinig veranderd. De oplossing ligt dan ook in het breken met onze oude denkprocessen, het toelaten van nieuwe inzichten en het herstellen van de balans tussen aansturen en verantwoordelijkheid nemen. We transformeren van rationeel moeten naar emotioneel willen! 

Transformatie
Daarnaast vraagt de sterk veranderende markt om een strategische heroriëntatie te doen. Zijn we nog wel gericht op de juiste marktsegmenten? Wat verwachten onze klanten nu van ons? Gebruiken wij de kennis en potentie van onze medewerkers optimaal? Hoe sluiten onze kernproducten en  kernprocessen daarbij aan? Sturen wij nog wel op basis van de juiste informatie? Doen we de goede dingen of doen we de dingen goed? Ervaren we de cultuur van de organisatie als smeerolie in of als zand in de motor?

Leiderschap
Als leider ben je van invloed door helder en duidelijk te zijn waar je organisatie voor staat, waar je je als organisatie op richt en hoe je als organisatie ervaren wil worden door alle stakeholders. De strategie ondersteunt je initiatieven en prioriteiten. Je creëert een stimulerende cultuur die wordt gereflecteerd in de onderliggende waarden. Er is sprake van interne cohesie en alignment, integriteit en vertrouwen. Klanten en medewerkers herkennen succes en streven dit na, intrinsiek gemotiveerd en niet omdat het moet.  De energie die werd ingezet om de voortgang te belemmeren kan in samenwerking met  Clearviews worden omgezet in pure kracht, hersteld vertrouwen en betere resultaten.

Waarom Clearviews
Clearviews heeft een zeer effectieve aanpak ontwikkeld die is gericht op het verbeteren van de integrale performance van de onderneming en gaat daarbij uit van de context en strategische vraagstukken van de organisatie. Onderliggende patronen en oorzaken van het verlies aan vitaliteit  en disfunctioneren van de organisatie(onderdelen) worden helder in beeld gebracht en vertaald in een plan van aanpak dat leidt tot de gewenste performance verbetering.

ROI
Wij staan voor een professionele en onconventionele aanpak en werken samen met onze klanten aan duurzame resultaten. We hanteren korte lijnen en communiceren aktief. We versterken het leer en verandervermogen van de organisatie en dragen onze kennis over om de veerkracht van de organisatie blijvend te verbeteren. Wij adviseren wat er nodig is om het potentieel van de medewerkers en management te ontsluiten. Hiermee vertaalt onze aanpak zich direct in een hogere productiviteit, winstgevendheid en een sterk verbeterd arbeidsklimaat.

Wilt u meer grip op de motivatie en productiviteit van uw medewerkers krijgen en de winstmarge aanzienlijk vergroten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U zult aangenaam verrast zijn door onze klantgericht en constructieve aanpak.